Přebíjení kulových patron

přidáno: 2. 11. 2012 4:18, autor: Marek Štván   [ aktualizováno 2. 11. 2012 4:53 ]

V USA je právo na vlastnictví zbraní zaručeno ústavou. Pro mnohé občany jsou jejich zbraně a neomezená možnost vlastní výroby střeliva spojeny s pocitem osobní svobody. Nedávno pouhá fáma, že vláda US uvažuje o nařízení výroby a prodeje roznětek s časovým omezením funkčnosti, vedla na celém kontinentu k nákupní panice. Továrny pracovaly celé měsíce na tři směny a v obchodech, pokud roznětky měli, byl jejich nákup omezen. Nyní, "jen tak pro jistotu", máme všichni velice slušné zásoby všeho, co může být v budoucnosti "jinak".


Masově vyráběná tovární munice je vyvinuta pro dosažení universálně optimálních výsledků při střelbě ze všech zbraní daného kalibru. Pro nás je důležité vědět, že každá hlaveň je jiná.


Při domácí výrobě nábojů je možné najít vhodnější druh a množství střelného prachu, v kombinaci s tvarem a váhou projektilu pro určitou hlaveň a její vibraci při výstřelu, než je v továrních výrobcích. Pouhé 0.032gr prachu, vysunutí střely v náboji, nebo značka roznětky mají vliv na přesnost zásahů. Další výhodou domácího přebíjení je pohodlí při terčové střelbě. Kdo zná zpětný zákluz revolveru 44MG s těžkým projektilem a maximální prachovou náplní, ocení měkkost a přesnost střelby při použití redukované prachové náplně patrony, postavené jen pro střelnici. Je možnost sestavit náboje, které jsou ideální pro určitý terén i velikost zvěře tak, že odpadne potřeba mít další pušku. Přebíjení je náročné na čas. Počáteční vydání na základní vybavení je několik set dolarů. Místo několika obvyklých ran před loveckou sezonou začnete střílet celoročně. Americký sport, Bench Rest Shooting získává oblibu i v Evropě. V této disciplíně většina střelců používá specielně postavené zbraně a opory. Jde o docílení co nejmenšího rozptylu na určenou vzdálenost (podle ráže zbraně, 100 až 300m) pěti nebo 10. zásahů. Střelci si sestavují patrony podle žárlivě tajených receptů. Oficielní světový rekord je skupina zásahů s rozptylem 0.22mm.


Výroba brokových patron se odlišuje od kulových v podstě jen tím, že se při jejich sestavování používají objemové míry. Základní princip je stejný.


Střelecký sport je v USA a Kanadě obrovský business. Dostupný výběr přístrojů a základních prvků je pro Evropany téměř nepochopitelný a zatím se dá koupit vše potřebné pro přebíjení bez jakéhokoliv omezení.


Moje osobní zkušenost s levnými druhy výrobků není dobrá. I když jsou na trhu lepší a dražší lisy a formy, osobně používám výrobky od Kalifornské firmy RCBS. Váha na střelný prach musí být co nejpřesnější. Je třeba mít kompletní vybavení a nevynechat žádný stupeň v procesu výroby, i když z počátku máte dojem, že možná není nutný. Přebíjet jde pouze mosazné nábojnice pro roznětku typu BOXER, které, stejně jako u brokových patron, jdou snadno po použití vyměnit za nové.


Obrázky.....Boxer Primer...Typ používaný v Amerických nábojích s centrálním zápalem pro vojenskou i sportovní střelbu. Berdan Primer... Typ používaný pouze v Evropských nábojích. Zápalka potřebuje vyvýšený střed dna prostoru pro její umístění ve dnu nábojnice, který má funkci kovadlinky.


Velcí výrobci munice v USA prodávají knihy přesných návodů s tabulkami doporučených, i maximálních vah a kombinací různých druhů střelných prachů s projektily, které vyrábějí. Informace, z (nejlépe několika) manuálů, jsou naprosto nutné k přebíjení. Další část těchto knih jsou tabulky balistiky a technických parametrů projektilů. Nedodržení postupů a překročení maximálních předepsaných parametrů v manuálech výrobců většinou poškodí zbraň a může mít tragické následky. Je několik způsobů přebíjení apodle toho i typů odpovídajícího vybavení.


Základní postup:
.........Nábojnice Typ BOXER....... může být opakovaně přebíjena podle stupně jejího opotřebování, které je ovlivněno především sílou prachové náplně a počáteční tloušťkou jejího kovu.
.........Vyberete kombinaci potřebné velikosti držáku nábojnice a forem pro patrony, které budete přebíjet.
.........Vyčistíte povrch nábojnice.
.........Vyčistíte vnitřek jejího hrdla.
.........Čistou nábojnici namažete na speciální podložce tak, že mažete pouze stěny, ale ne základnu, krk a ramena nábojnice (není nutné mazat každou nábojnici, ale jen každou druhou, nebo třetí).
.........Do universálního přebíjecího lisu vložíte držák na nábojnici a našroubujete první z forem na její tvarování.
.........Nábojnici vložíte do přebíjecího lisu. Prvým stlačením páky je nábojnice zformována do původních rozměrů. Roztáhne se její hrdlo, pro budoucí vložení projektilu a vyrazí se použitá roznětka.
.........Mechanicky pákou zatlačíte novou roznětku do nábojnice.......... Je mnoho způsobů, jak provést tuto operaci. Libovolné znečištění roznětek mazadlem končí jejich selháním.
.........Šuplérou s mikrometrem změříte délku nábojnic. Jsou/li nad určenou délku, musí se seříznout. Ostré hrany řezu se zaoblí ruční frézou.
.........Navážíte vybraný střelný prach. Citlivost váhy musí být minimálně na setiny gramu. Oběmové měrky prachu nejsou dost přesné pro puškové patrony.
.........Nasypete prach do nábojnic. Z bezpečnostních důvodů musí střelný prach zaplnit víc, než 605 objemu nábojnice.
........Našroubujete druhou formu do lisu. Je nutné pečlivě vykalibrovat hloubku usazení střely v patroně tak, aby střela měla minimální vzdálenost k počátku vrtání hlavně. Forma jde dále seřídit tak, že horní okraj krčku/hrdla nábojnice se zalisuje do drážky ve střele (crimping).
........Do držáku vložíte nábojnici s instalovanou roznětkou a odváženým prachem. Do jejího hrdla zasadíte projektil. Stalačením páky vše zalisujete dohromady. Výsledek je hotová patrona.


Pro náboje do revolverů a pistolí je postup odlišný. Formy jsou tři, místo pouhých dvou. Na střelný prach se používají objemová měřidla. Existuje celá řada různých nástaveb na základní lis, které umožňují udělat jedním pohybem páky všechny operace najednou. Na podobných přístrojích je snadné udělat až několik set patron za hodinu.


Vyrábění střeliva doma je v severní Americe stejně staré jako používání střelného prachu. Představa, že přebíjením budete šetřit peníze, je stejná lež, jako že na severu běhají jen tak po lese metráky masa úplně zadarmo. Když provádím evropské turisty po lesích, líbí se jim povídání o tom, na kolik příjde libra losího masa. Začíná cenou krabičky zápalek, pak terenního auta .....a končí výdajem za rozvod. Kdo hodně střílí, nepočítá náboje, čas ani peníze. Po letech skončíte i vy se "skromným" arsenálem velice specielních zbraní, hromádkou knih, sbírkou drahých přístrojů, zajímavými přáteli a hrůzou, že když vaše chaloupka bude hořet, explose prachárny rozmetá i odlehlé usedlosti nic netušících sousedů. Sladkou odměnou je radost z obzvlášť dobře děravého "papíru", silné zážitky z mnoha dnů strávených v přírodě i to, že ulovené zvíře nemělo čas poznat bolest.


Adresa firmy RCBS pro poslání katalogu (zdarma) je ....BLOUNT,INC....Sporting Equipment Division ....RCBS Operation....605 ORO DAM Boulevard.... Oroville CA 95965 ....USA.


Adresa na Bench Rest asociation je: National Bench Rest Shooters Assoc.(NBRSA) ..... 2027 Buffalo....Levelland, TX 79336 USA.


John Sadilek, Vancouver, B.C.

Comments